• Öğrencilerimizi; Akademik Başarısı Yüksek, sorgulayan, bilgiye kendi ulaşabilen bireyler olarak yetiştirmek.

• Öğrencilerimizin birey olarak sorumluluk almalarına ve problem çözme becerisi kazanmalarına katkıda bulunmak.

 • Öğrencilerimizin kendilerine ve diğer bireylere saygı duyan, sosyal hizmet duygusu gelişmiş, zamanını iyi kullanan, duygularını rahatça aktarabilen, bedensel ve ruhsal yönden sağlıklı olmanın önemini kavramış bireyler olarak yetişmelerini sağlamak.

• Öğrencilerimizin akademik yaşamlarında ilgi, yetenek ve gereksinimlerine uygun seçimler yapmalarına yardımcı olmak.

• Eğitim ve öğretime yaklaşımımızı ‘öğrenci merkezli’ bir anlayışla, her bireyin farklı olduğunu kabul ederek belirlemek